Lipiec 2024 r.: Jeśli się nawrócą, nie będzie żadnej kary.

Lipiec 2024 r.
"Jeśli się nawrócą, nie będzie żadnej kary.
Szczególnie, jeżeli będą się modlić na różańcu,
rozważając życie i mękę Pana Jezusa
".
(Matka Boża Licheńska, polskie sanktuarium)

 

Drodzy przyjaciele,

Ten Impuls Duchowy przeznaczone na lipiec 2024 r. pochodzi z orędzia Matki Bożej Licheńskiej w Polsce, której święto obchodzone jest dnia 2 lipca. Święty Jan Paweł II poświęcił to sanktuarium w 1999 roku.

Dziękujemy Bogu za śluby wieczyste naszego brata Eugeniusza, które odbyły się w sobotę 15 czerwca oraz za niezwykle piękną procesję z Najświętszego Sakramentu w niedzielę 16 czerwca. Módlmy się wszyscy razem intensywnie i z ufnością za Francję, Europę, świat i Kościół. Czasy są bardzo trudne!

Życzymy, mimo tego niespokojnego okresu, radosnych i pełnych pokoju wakacji w tchnieniu Ducha Świętego. Lipiec jest miesiącem poświęconym Najświętszej Krwi Chrystusa. Ofiarujmy jeszcze bardziej tę Przenajdroższą Krew w jedności ze wszystkimi Mszami Świętymi odprawianymi każdego dnia na całym świecie w intencji zbawienia dusz, nawrócenia Francji, powrotu Europy do wierności jej chrześcijańskim korzeniom oraz odnowy Kościoła w jedności, prawdzie i miłości.

1) Modlitwa wstępna

Przyjdź Duchu Święty... Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Matka Boża Śnieżna, Święty Józef, Święty Tomasz, Błogosławiona Eugenia, Czcigodna Antonietta, Święta Maria Goretti, Czcigodny Marcel Van, Błogosławiony Eugeniusz III, Święta Maria-Hermina, Święty Benedykt, Święty Kamil, Święci Zélie i Ludwik Martin, Czcigodny Jacek Sevin, Święty Jacek, Święta Maria Magdalena, Anna-Gabriela Caron, Święta Małgorzata z Pisidie, Święta Marta, Święta Brygida, Święta Anna i Święty Joachim, Święta Kolumba, Święty Leopold, Święty Ignacy Loyola, Święci Patronowie i Aniołowie Stróżowie.

Słowo Boże: Mk 1, 9-20.

Orędzie Matki Bożej Licheńskiej jest echem przesłania Pana Jezusa.

« W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»5. Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.  Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim."
(Mk 1, 9-20)

2) Postanowienia:

a) Zorganizujmy nasz okres wypoczynku tak, aby nie zmarnować czasu, który daje nam Bóg;

b) Nie bójmy się wzywać naszych bliskich i przyjaciół do modlitwy i nawrócenia.

3) Impuls Duchowy: Orędzia kierowane przez Najświętszą Maryję Pannę w lipcu.

Matka Boża Licheńska

Jest czczona w jednym z największych sanktuariów Maryjnych w Polsce, znajdującym się w Wielkopolsce, we wsi Licheń, około 10 km od Konina.

Historia sanktuarium sięga epoki napoleońskiej, czasów Wielkiej Bitwy Narodów pod Lipskiem w 1813 roku. Żołnierz Tomasz Kłossowski, kowal, pochodzący z zamożnej rodziny z okolic Lichenia, został ciężko ranny i wezwał na pomoc Matkę Boską Częstochowską, której medalik nosił, aby nie zginąć na obcej ziemi. Matka Boska ukazuje mu się w świetle, pośród zmarłych, ubrana w amarantową szatę i ze smutkiem spoglądająca na białego orła - symbol Polski - umieszczonego na Jej piersi. Obiecuje Tomaszowi odzyskanie zdrowia i powrót do kraju, ale ten musi odnaleźć jej wizerunek: ”Dobrze mi się przypatrz, abym na tym obrazie wyglądała tak, jak mnie tu widzisz. Ten wizerunek umieścisz w swych rodzinnych stronach. Naród mój będzie przed tym Wizerunkiem się modlił i czerpał moc łask z rąk moich w najtrudniejszych dla siebie czasach.”

Po powrocie do domu przez ponad 20 lat Tomasz poszukiwał wizerunku Najświętszej Marii Panny, gdy w 1836 r., wracając z pielgrzymki do Częstochowy, jeszcze niedaleko tego miejsca, zobaczył obraz olejny wiszący na drzewie namalowany na modrzewiowej desce. Matka Boska jest na nim przedstawiona w sposób majestatyczny. Jej twarz jest przechylona w bolesnej zadumie, ale jednocześnie emanuje ufnością i dobrocią. Na jej bladozłotym płaszczu widnieją symbole Męki Pańskiej. Matka Boska nosi królewską koronę. Na jej piersi spoczywa orzeł, a w dolnej części popiersia widnieje napis: «Królowo Polski udziel pokoju dniom naszym ». Portret powstał prawdopodobnie w 1772 roku. Właściciel terenu, niemiecki okupant protestancki, twierdzi, że ktoś powiesił go w nocy na jego drzewie. Od tego czasu pielgrzymi wydeptują jego pole ziemniaków, aby się tam pomodlić. Dlatego bardzo chętnie oddał obraz Tomaszowi za darmo. Tomasz przechowywał go w swoim domu przez 8 lat.

W 1844 r., podczas choroby, gdy był na skraju śmierci, Najświętsza Maryja Panna przypomniała mu, że jej wierunek powinien zostać powieszony w miejscu publicznym, o co już wcześniej go prosiła Tomasza, i w tym właśnie celu wyzdrowieje. Tomasz powrócił do zdrowia i powiesił obraz w lesie w Grąblinie, 2 km od Lichenia. W podzięce za uzdrowienie, kazał wybudować małą kapliczkę, a raczej małą altankę, która stoi tu do dziś.

W 1850 r. w tym miejscu Mikołaja Sikatka pasł stado krów. Tomasz już nie żył. Na początku maja Mikołaj zobaczył wspaniałą damę. Była nieziemskiej urody. Podeszła do niego i powiedziała: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!" On odpowiedział "Na wieki wieków Amen" myśląc, że to jest miejscowa kobieta, która przyszła przynieść mu posiłek. "Mikołaju, powiedz ludziom, że zbliża się kara Boża z powodu ich grzechów. Choroba zakaźna będzie nękać ludność. Będzie ona umierać jak muchy, brutalną śmiercią na swoich polach i w domach. Zachęcaj ludzi do pokuty i modlitwy. Jeśli ludzie się nawrócą, nie spotka ich żadna kara. Zwłaszcza jeżeli będą odmawiać różaniec, rozważając życie i mękę Pana Jezusa". Pokazała mu duży Różaniec składający się z 15 tajemnic. "Mikołaju, proszę cię, abyś poszedł do sosnowego lasu, gdzie wisi mój święty wizerunek. Zaprowadź tam porządek, bo wszystkie Narody będą przybywać w to miejsce by właśnie tu otrzymywać wielkie łaski.

Marna droga do Lichenia i brak wygód na miejscu (nie było nawet wody pitnej) nie przeszkadzały dziesiątkom tysięcy pielgrzymów udawać się tam co roku 15 sierpnia. Przyszły Prymas Polski, kardynał Wyszyński, spędził tam jeden rok jako seminarzysta. To właśnie do Matki Bożej Licheńskiej zwrócił się z prośbą o uzdrowienie, aby mógł zostać wyświęcony i odprawić choć jedną mszę świętą! Jego prośba została wysłuchana.

W roku 1939 odnotowano 3000 zgłoszeń o łaskach i cudach.

W czasie II wojny światowej Licheń był okupowany przez Niemców. Proboszcz parafii został zesłany do Dachau. W kościele i na plebanii utworzono szkołę dla hitlerowskiej młodzieży. Obraz musiał zostać ukryty.

W 1949 r. sanktuarium powierzono Księżom Marianom, następnie w 1967 r., za czasów papieża Pawła VI, odbyła się koronacja Matki Bożej Licheńskiej. Ostatecznie bazylika została wybudowana i konsekrowana przez Świętego Jana Pawła II podczas jego wizyty w 1999 roku.

W lipcu 2024 r. módlmy się do Matki Bożej Licheńskiej i przyjmijmy Jej wezwanie do nawrócenia się. Możemy uniknąć trzeciej wojny światowej. Francja może się nawrócić i być wierna przyrzeczeniom chrztu świętego. Europa Narodów może na nowo odkryć wierność swoim chrześcijańskim korzeniom i poprowadzić inne kontynenty do otwarcia się na Chrystusa, Księcia Pokoju.

Słowa Matki Bożej skierowane do swoich polskich dzieci są bardzo wzruszające: „Jeśli naród polski poprawi się, będzie pocieszony, ocalony, wywyższony, za przykład dawany innym narodom. Szatan będzie z nim walczył na wszelki sposób, aby nie dopuścić do jego odrodzenia, ale ostateczne zwycięstwo będzie ze mną. Nie dajcie się uwieść piekielnemu smokowi, ale dochowajcie wierności Bogu, ja was swym płaszczem okryję od śmiertelnych nieszczęść. Tego kraju, tego Narodu, ile razy będzie się do mnie uciekał, nigdy nie opuszczę, ale obronię i do swego serca przygarnę […]. Ja to będę królowała memu Narodowi na wieki.” Chociaż zostały wypowiedziane ponad sto lat temu, są nadal aktualne. Niech te słowa dotkną naszych serc i zainspirują nas do prawdziwego nawrócenia.

Matka Boża, Pośredniczka wszelkich łask

Dnia 2 lipca będziemy również modlić się do Matki Bożej, Pośredniczki wszelkich łask.

Dzień po złożeniu ślubów wieczystych przez pierwszych 4 braci z męskiej gałęzi naszej Rodziny zakonnej, 2 lipca 1984 r., Ojciec Założyciel zaprosił nas do obchodzenia święta Maryi Pośredniczki Wszelkich Łask każdego 2 lipca. Przed reformą liturgiczną przeprowadzoną przez papieża Pawła VI, w tym dniu obchodzono święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Święto to zostało przeniesione na 31 maja, dzień, w którym obchodzono święto Maryi Pośredniczki Wszelkich Łask w diecezji Viviers. Dzień 2 lipca jest również rocznicą narodzin naszego Założyciela, przypadającą na 2 lipca 1914 roku.

W czasie, gdy świat może pogrążyć się w trzeciej wojnie światowej i chaosie, módlmy się do Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask i ufajmy w Moc Serc Jezusa, Maryi i Józefa oraz w wierność, odwagę i gorliwość wielkiego Archanioła Michała!

Matka Boża z Rue du Bac

Dnia 18 lipca 1830 r. Najświętsza Maryja Panna wskazała Świętej Katarzynie Labouré ołtarz z tabernakulum w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy ulicy rue du Bac w Paryżu:

            "Podejdź do stóp tego ołtarza. Tam łaski zostaną wylane na wszystkich, którzy proszą o nie z ufnością i żarliwością".

    Módlmy się intensywniej, jeśli możemy, w kaplicy przy rue du Bac w Paryżu za Francję, Europę, świat i Kościół. Niebo wylewa tam swoje łaski!

Matka Boża z Góry Karmel et z Lourdes

Dnia 16 lipca 1858 r., w święto Matki Bożej z Góry Karmel, Najświętsza Maryja Panna objawiła się Bernadecie po raz ostatni w Lourdes.

Wizjonerka poczuła się zaproszona do Groty w sposób, jakiego nie doświadczała od miesięcy. Poczekała do wieczora, aby udać się w to miejsce i ostrzegła Lucile, swoją najmłodszą ciotkę, która nie mogła się jednak powstrzymać, aby nie zabrać ze sobą dwóch innych osób. Mała grupa wokół Bernadetty nie widziała nic poza jej przemienioną twarzą. Najświętsza Maryja Panna nic nie powiedziała. Bernadetta wyznała, że Matka Boża wydawała się być tak blisko niej, jakby żadna bariera miedzy nimi nie istniała i że nigdy nie widziała Jej tak pięknej. Módlmy się do Matki Bożej z Lourdes za Francję i cały świat!

Matka Boża Fatimska

W piątek 13 lipca 1917 r. Matka Boża Fatimska objawiła się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi.

W wydarzeniu tym wzięło udział około 2000 osób, które po raz pierwszy zobaczyły "małą, bardzo lekką białą chmurę" nadciągającą ze wschodu i zatrzymującą się nad niewielkim dębem podczas objawienia. Matka Boża powiedziała do Łucji: "Chcę, abyś nadal odmawiała Różaniec każdego dnia na cześć Matki Bożej Różańcowej, aby uzyskać pokój na świecie i koniec wojny". Następnie przekazała największe prorocze orędzie XX wieku (zob. Benedykt XVI w Fatimie, 13 maja 2010 r.), które kończy się następująco: "W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje i świat doświadczy okresu pokoju". 

Miejmy ufność i módlmy się, módlmy się, módlmy się: Niepokalane Serce Maryi jest potężniejsze niż wszystkie siły piekielne! Nie lękajmy się!

Objawienia Maryjne w Beauraing w Belgii

Najświętsza Maryja Panna ukazała się pięciorgu wiejskim dzieciom, przedstawiając się jako Niepokalane Poczęcie, Matka Boża i Królowa Niebios. Ukazała się na pozbawionym kwiatów skrawku ogrodu, w środku zimy, w nocy, obok kościoła parafialnego, niedaleko cmentarza, w wiosce bez szczególnego uroku. Niektórzy lubią nazywać ją Matką Boską Codzienności, ponieważ przyszła rzucić światło na banalność codziennego życia, na monotonię upływającego czasu, przywracając swoją obecność w hałaśliwym miejscu, które jest trochę odbiciem naszego dzisiejszego świata. « Módl się, módl się dużo, módl się zawsze ». „Trzeba zacząć od modlitwy, potem pójść trochę dalej; innymi słowy, dużo się modlić, a na koniec uczynić całe swoje życie modlitwą, zawsze się modląc" - mówi rektor sanktuarium. Od czasu pierwszych objawień, uznanych przez Kościół w 1949 roku, tłumy ludzi gromadziły się wokół dzieci, aż do ostatniego wieczoru, 3 stycznia 1933 roku. To właśnie wtedy rozpoczął się znaczący dialog między wizjonerami a Najświętszą Panną, kiedy zapytała ich: « Czy kochacie mojego Syna? », potem "Czy kochacie mnie?", zanim zakończyła, w obliczu wypowiedzianego przez dzieci słowa « tak », « Więc poświęćcie się », a następnie, po przerwie, dodała « dla mnie ».

 Niech te różne objawienia naszej Niebiańskiej Matki dodadzą nam pewności siebie w lipcu 2024 roku, który rozpoczyna się w bardzo trudnym kontekście społecznym. Wielu ludzi nam współczesnych odczuwa lęk i niepokój. Przypomnijmy wszystkim orędzie Matki Bożej Licheńskiej: « Jeśli ludzie się nawrócą, nie spotka ich żadna kara. Zwłaszcza jeżeli będą odmawiać różaniec, rozważając życie i mękę Pana Jezusa ».

4) Nasza misja i działanie:

Nie pozwólmy, aby wakacje przeszkodziły nam w wiernym pozostaniu w naszych modlitwach. Nie bójmy się powiedzieć bliskim w naszych rodzinach, że mamy zwyczaj odmawiania modlitw przed i po posiłkach, modlitw dziękczynnych, czy różańca, i dajmy osobisty przykład, uczestnicząc w niedzielnej Mszy Świętej, a także we Mszy Świętej w ciągu tygodnia. Wybiła decydująca godzina! Musimy prosić Niebo o pomoc!

5) Ogłoszenia:

Powierzamy waszym modlitwom wszystkie nasze wakacyjne spotkania z dziećmi (kolonia letnia w St Pierre, małe kolonie w Bergerac i Grand-Fougeray); z nastolatkami (dwa obozy w regionie Puy-en-Velay) i z młodzieżą (letnia pielgrzymka do Austrii i do Czech); sesję w Sens na temat « Humanae Vitae »; pielgrzymkę dla wszystkich do Lourdes w sierpniu, która zakończy się pielgrzymką do Le Puy-en-Velay 22 sierpnia, 50 lat po pielgrzymce zorganizowanej przez naszego Ojca Założyciela w ramach przygotowań do Roku Świętego 1975, która odbyła się tydzień po pogrzebie siostry Anny. Proponujemy również Rekolekcje dla wszystkich na 5-ty temat naszych Ćwiczeń od 6 do 11 lipca w Grand-Fougeray i Rekolekcje dla wszystkich na 6-ty temat od 4 do 9 sierpnia w Saint-Pierre. Prosimy o zwrócenie uwagi na daty Uroczystości Matki Bożiej Śnieżnej: sobota 14 i sobota 21 grudnia 2024 roku.

Cała nasza Misjonarska Rodzina życzy Wam spokojnego i regenerującego duchowo lata oraz powierza się Waszym modlitwom. W szczególności zawierzamy waszej modlitwie proces sądowy, który odbędzie się 4 i 5 lipca w Privas. Wiem, że będziecie usilnie prosić Boga, aby prawda i sprawiedliwość zwyciężyły. Zapewniamy was o naszych codziennych modlitwach w waszej intencji i o naszej wielkiej sympatii. Błogosławię was wszystkich z całego serca.

Ojciec Bernard

 

Co chcesz zrobić?