Duchowość i Misja Apostołów Miłości

Bogata duchowość Misjonarskiej Rodziny Matki Bożej jest zarówno głęboko zakorzeniona w tradycji Kościoła, jak również i nowatorska poprzez swój rodzinny charakter. Misjonarska Rodzina Matki Bożej chce rozwijać misję Apostołów Miłości, aby głosić Boga, który jest Miłością. Jednocześnie chce przyczyniać się do kształtowania serc, aby rozwijać je w prawdzie i miłości, na wzór Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi i z Ich pomocą.

To, czego potrzebujemy, to Rodzina! Naszą Misją jest być Apostołami Miłości!

Co chcesz zrobić?