Ojciec, Założyciel; Matka Maria Augusta, Fundament; historia założenia Rodziny Domini

Pochodzenie Misjonarksiej Rodziny Matki Bożej

Od inspiracji młodego kapłana diecezji Viviers do narodzin nowej wspólnoty zakonnej - krótka relacja z życia Ojca Lucien-Marie i Matki Marii Augusty oraz głównych etapów w powstawaniu Zgromadzenia.

Co chcesz zrobić?