Styczeń 2024 r.: Ale módlcie się, moje dzieci!

Ale módlcie się, moje dzieci. Bóg wysłucha was już wkrótce. Mój Syn pozwala się wzruszyć.

Drodzy przyjaciele, drodzy modzi przyjaciele,

            Szczęśliwego i Świętego Roku 2024, dobrego i owocnego roku Maryjnego w przygotowaniu do Roku Świętego 2025. Możemy tylko dziękować Bogu za dwie soboty bardzo wielkich łask ku czci Matki Boskiej Śnieżnej, dnia 9 i 16 grudnia. Pomimo rozlicznych wirusów, które krążyły po całej Francji, poważnego kryzysu gospodarczego i innych przeszkód, Matka Boża Śnieżna była w stanie pobłogosławić około 1650 pielgrzymów obecnych w Saint-Pierre i wszystkich tych, którzy byli z nami duchowo zjednoczeni. Wielu z was jest przygnębionych poważnym i narastającym kryzysem w Kościele. Nasz Ojciec Założyciel przygotował nas na to. Nie opuszczajmy Kościoła, ale bądźmy wierni Jezusowi, Ewangelii, wielkiej Tradycji Kościoła. Nie zniechęcajmy się ideologiami, które nie są częścią doktrynalnego, duchowego i moralnego dziedzictwa Kościoła Jezusowego, Jednego, Świętego, Katolickiego i Apostolskiego.

Święty Jan Paweł II dał nam niezawodny kompas: Katechizm Kościoła Katolickiego. W Konstytucji "Fidei Depositum" opublikowanej dla KKK napisał on: "Strzeżenie depozytu Wiary jest misją, którą Pan powierzył swojemu Kościołowi i którą wypełnia on w każdym czasie (...) Niniejszy Katechizm jest dany, aby służył jako pewny i autentyczny tekst odniesienia dla nauczania doktryny katolickiej (...) Modlę się do Najświętszej Maryi Panny, Matki Słowa Wcielonego i Matki Kościoła, aby wspierała swoim potężnym wstawiennictwem pracę katechetyczną całego Kościoła na wszystkich poziomach, w tym czasie, gdy Kościół jest wezwany do nowego wysiłku ewangelizacyjnego. Niech światło prawdziwej wiary wyzwoli ludzkość z niewiedzy i niewoli grzechu i doprowadzi ją do jedynej wolności godnej tego miana (J 8, 32): życia w Jezusie Chrystusie pod przewodnictwem Ducha Świętego, tu na ziemi i w Królestwie Niebieskim, w pełni szczęścia oglądania Boga twarzą w twarz (1 Kor 13, 12; 2 Kor 5, 6-8)!”Ta modlitwa św. Jana Pawła II do Najświętszej Maryi Panny, kończąca Konstytucję, powinna nas uspokoić, gdy wkraczamy w nasz rok Maryjny. Żyjemy w czasie burzy, która może stać się wielką nawałnicą, ale pozostańmy ufni: "W końcu  moje Niepokalane Serce zatriumfuje", powiedziała Matka Boża w Fatimie dnia 13 lipca 1917 roku.

Modlitwa wstępna:

Przyjdź Duchu Święty... Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Święty Józef, Siostra Gabriela Borgarino, Święty Bazyli i Święty Grzegorz z Nazjanzu, Święta Genowefa, Święty Manuel Gonzalez, Święta Rafaela, Klara z Castelbajac, Święty Lucjan, Święta Leonia, Błogosławiona Alix, Błogosławiona Paulina Jaricot, Anna de Guigné, Maria-Teresa Noblet, Święty Hilairy, Święty Antoni, Święci Fabian i Sebastian, Święta Agnieszka, Święty Andrzej z Quebecu, Święty Wincenty, Święty Franciszek Salezy, Święty Paweł, Święci Tymoteusz i Tytus, Święta Aniela Merici, Święty Tomasz z Akwinu, Święty Jan Bosko, Święci Patroni i Aniołowie Stróżowie.

Zobowiązanie:

Każdego ranka pamiętajmy o słowach Dziewicy Maryi, zapisanych na niebie w Pontmain 17 stycznia 1871 roku: "Ale módlcie się, moje dzieci, Bóg wysłucha was już wkrótce. Mój Syn pozwala się wzruszyć".

Słowo Boże: J 2, 1-17.

Wesele w Kanie Galilejskiej i Walka Niewiasty ze Smokiem

 „Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.  A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?»  Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».  Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni .(J 2, 1-12) […]Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie (J 2,17).

1) Pierwsza część dzienniczka "Carnet de cordée": Dyscyplina:

Wierność naszym obowiązkom stanu i wierność Jezusowi, Ewangelii oraz Jedynemu, Świętemu, Katolickiemu i Apostolskiemu Kościołowi, bez względu na wszelkie burze.

2) Druga część dzienniczka: Postanowienie

Postanowienie o codziennym odmawianiu jednej części różańca podczas modlitwy rodzinnej, i jeśli to możliwe, odmawianie całego różańca, co pozwoli nam przeżyć święty rok Maryjny 2024.

3) Trzecia część dzienniczka: Impuls Duchowy: "Ale módlcie się, moje dzieci. Bóg wysłucha was już wkrótce. Mój Syn pozwala się wzruszyć".

Rok Maryjny

Orędzie Matki Bożej w Pontmain wprowadza nas w Rok Maryjny, który chcemy intensywnie przeżywać w ramach przygotowań do Roku Świętego 2025. Dziewica Maryja skierowała to zdanie do księdza Gobbiego dnia 10 czerwca 1987 roku:

"W tym Roku Maryjnym wzywam wszystkie dzieci Kościoła, aby gromadziły się ze mną w Wieczernikach nieustannej modlitwy. Pragnę, aby Różaniec Święty był często odmawiany, zwłaszcza przez maluczkich, chorych, ubogich i grzeszników. Oplećcie świat łańcuchem Różańca, aby uzyskać łaskę i miłosierdzie dla wszystkich. Pomnażajcie wasze Wieczerniki Modlitwy. W tym roku proszę wszystkich, aby odpowiedzieli na moją prośbę o poświęcenie się mojemu Niepokalanemu Sercu... W tym roku wzywam wszystkie moje dzieci, aby zebrały się w moich licznych Sanktuariach, rozsianych po całym świecie, dla ogólnego przyzywania mojej macierzyńskiej pomocy. Niech towarzyszą temu także osobiste i wspólnotowe dzieła pokuty i zadośćuczynienia za ciężkie grzechy indywidualne i społeczne, których popełnia się coraz więcej. Obiecuję więc, że sama będę interweniowała w tym Roku Maryjnym...".

To orędzie inspirowane przez Niepokalane Serce Maryi dotyczy roku Maryjnego, który św. Jan Paweł II ogłosił w roku 1987, ale może ono nam pomóc w tym roku Maryjnym, który rozpoczyna nasza Misjonarska Rodzina i jej przyjaciele.

Jakże bowiem nie pragnąć żarliwie odpowiedzieć Niepokalanemu Sercu Maryi poprzez osobiste i wspólnotowe dzieła pokuty i zadośćuczynienia za ciężkie grzechy indywidualne i społeczne, których popełnia się coraz więcej? Te inne słowa przekazane przez Niepokalane Serce Maryi 13 października 1989 roku są nadal aktualne:

Ale ludzkość nie przyjęła mojego wezwania (do nawrócenia) i nadal nie przestrzega szóstego przykazania Prawa Pańskiego, które nakazuje nie popełniać czynów nieczystych. Co więcej, ludzie pragnęli wywyższyć takie odstępstwa i zaproponować je jako przejaw uznania ludzkich wartości i nowy sposób korzystania z wolności osobistej. Rezultat jest dziś taki, że wszystkie grzechy nieczystości są uznawane za dobre. Zaczęli od zepsucia sumień małych dzieci i młodzieży, prowadząc ich do przekonania, że nieczyste czyny popełniane samotnie nie są już grzechami; że stosunki seksualne między zaręczonymi parami przed ślubem są dozwolone i dobre; że rodziny mogą postępować swobodnie, a także stosować środki zapobiegające poczęciu się dzieci. Doprowadziło to do usprawiedliwienia i wywyższenia nieczystych czynów przeciwko naturze, a nawet do propozycji praw, które stawiają wspólne życie homoseksualistów na równi z rodziną. Nigdy tak jak dzisiaj niemoralność, nieczystość i rozpusta nie były przedmiotem nieustannej propagandy za pośrednictwem prasy i wszystkich środków komunikacji społecznej".

Te słowa wypowiedziane do księdza Gobbiego były prawdziwie prorocze!

Niech to wezwanie Niepokalanego Serca Maryi doda nam odwagi i zapału do modlitwy, cierpienia i zadośćuczynienia. W "Famille chrétienne" (francuskie czasopismo) właśnie napisano: "W obszernym oświadczeniu kardynał Gerhard Müller ostrzega kapłanów przed ryzykiem "bluźnierstwa", jeśli udzielą błogosławieństwa parom w nieregularnej sytuacji... nauczanie pisma Fiducia supplicans jest "sprzeczne" i wyraża nie tylko "ewolucję" doktryny, ale "doktrynalny skok", który jest sprzeczny z ostatnim oświadczeniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła na ten temat.W marcu 2021 r. ówczesna Kongregacja Nauki Wiary opublikowała notę kategorycznie odrzucającą możliwość błogosławienia związków osób tej samej płci".

Orędzie Matki Bożej w Pontmain w kontekście historycznym

Styczeń 1871: Francja zostaje zmiażdżona przez Niemcy. Przez sześć miesięcy armia francuska nie była w stanie odeprzeć pruskich najeźdźców. Paryż był oblężony od 19 września; wroga armia zaatakowała całą północ kraju, od Jury po Normandię. Sytuacja militarna Francji była katastrofalna. Jej sytuacja polityczna była niewiele lepsza, ponieważ Drugie Cesarstwo zostało obalone 4 września, a nowy reżim polityczny musiał zostać powolany w trybie pilnym. Tymczasowy rząd francuski schronił się w Bordeaux, podczas gdy władca Prus osiadł w Wersalu. W styczniu armia pruska stanęła u bram Laval, 50 km od Pontmain (Mayenne). W mieście zapanował niepokój: mieszkańcy obawiali się inwazji, ale martwili się również o młodych wieśniaków, którzy wstąpili do armii we wrześniu i o których nie mieli żadnych wieści.

Późnym popołudniem 17 stycznia dwoje dzieci, Eugeniusz i Józef Barbedette, przebywało w rodzinnej stodole z ojcem, któremu pomagali rozdrabniać jarzębinę na paszę dla klaczy. Było około godziny 17h30, kiedy Eugeniusz wykorzystał przerwę w pracy, aby wyjść na próg budynku gospodarczego. To właśnie wtedy zobaczył na niebie nad domem naprzeciwko "Piękną Panią", wyciągającą ręce w powitalnym geście i uśmiechającą się do niego. Ubrana była w błękitną suknię usianą gwiazdami. Następnego dnia, 18 stycznia, wojska francuskie poprowadziły szturm na obrzeża Laval i zdołały powstrzymać natarcie Niemców, którzy wycofali się, pozostawiając na ziemi ponad stu zabitych w porównaniu z około trzydziestoma zabitymi po stronie francuskiej. Walki oznaczały koniec operacji wojskowych w zachodniej Francji. Po zawarciu rozejmu 26 stycznia, trzydziestu ośmiu młodych mężczyzn z Pontmain, którzy zaciągnęli się do armii, wrócili do domu cali i zdrowi (patrz artykuł Aleteia).

-  Ale módlcie się, moje dzieci. Orędzie Matki Bożej wypisane na niebie w Pontmain zaczyna się od spójnika współrzędnego "ale". Zakonnica obecna przy objawieniu powiedziała, że nie zaczyna się zdania od "ale". Jedno z dzieci odpowiedziało, że ona sama mówi do dzieci, kiedy są niegrzeczne: "Ale, dzieci...". To "ale" od naszej niebiańskiej Matki chce nas obudzić z naszego letargu, naszej letniości. Musimy modlić się za zagrożony świat, podzielony Kościół, zagubione dusze... Niech nasz rok Maryjny pomoże nam z przekonaniem podjąć decyzję o modlitwie różańcowej, o przestrzeganiu Prawa Bożego i o odważnym przypominaniu o nim innym, nawet jeśli będziemy musieli iść pod prąd, nawet jeśli będziemy musieli przyjąć cierniową koronę Pana Jezusa.

- Bóg wysłucha was już wkrótce. Modlitwy dzieci, opata Guérin i parafian z Pontmain zostały wysłuchane dnia 18 stycznia. Niech nasz rok Maryjny przyniesie nam łaskę większej ufności w potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi. Dziewica Maryja obiecała nam w Fatimie 13 lipca 1917 r., że Jej Niepokalane Serce zatriumfuje. Czy w to wierzymy? Dnia 13 maja 2010 roku Benedykt XVI poprosił nas o przyspieszenie triumfu Niepokalanego Serca Maryi. Teraz właśnie, w tym roku Maryjnym, jest czas, aby odpowiedzieć z przekonaniem i determinacją. Jezus wzywa nas do wiary: Jezus im odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze!", stanie się. I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie» (Mt 21, 21-22). Serce Jezusa powiedziało do św. Małgorzaty-Marii: "Jeśli uwierzysz, ujrzysz Moc mojego Serca". Bądźmy mocni w wierze!

- Mój Syn pozwala się wzruszyć. Modlitwa dzieci dotknęła Pana Jezusa i położyła kres walkom. Modlitwy dzieci na Wyspie Bouchard 8 grudnia 1947 r. i w następnych dniach sprawiły, że Francja nie znalazła się pod jarzmem komunizmu. Nasza modlitwa w tym roku Maryjnym może uzyskać wiele łask, aby przygotować serca na Rok Święty 2025 i powstrzymać tych, którzy chcą zbudować nowego bożka, tj. fałszywego Chrystusa i fałszywy Kościół, od trwania przy swoim projekcie inspirowanym przez bestię podobną do baranka (por. Orędzie 406 Błękitna Książka Matki Bożej, przekazane 13 czerwca 1989 r.).

Święty Ludwik-Maria Grignion de Montfort

Święty Ludwik-Maria zapowiedział "apostołów czasów ostatecznych", o których mówiła również Najświętszej Maryja Panna w sekrecie przekazanym Melanii w La Salette. Ostatnie przesłanie natchnione przekazane księdzu Gobbiemu zawiera fragmenty tego sekretu:

"Otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi, który przychodzi do was w chwale. Żyjcie niespokojną godziną Jego Drugiego Adwentu. Stańcie się odważnymi zwiastunami Jego triumfu, ponieważ wy, moje dzieci mi poświęcone, które żyjecie moim duchem, jesteście apostołami czasów ostatecznych ... Nadszedł czas, aby wyjść z ukrytego życia, aby iść i oświetlić ziemię ... Walczcie, dzieci światła, ponieważ nadeszła godzina mojej bitwy. W samym środku zimy jesteście pąkami, które rozkwitają z Mojego Niepokalanego Serca i które umieszczam na gałęziach Kościoła, aby powiedzieć wam, że wkrótce nadejdzie jego najpiękniejsza wiosna. Będzie to dla niego drugie Zesłanie Ducha Świętego " (31-12-1997).

Święty Jan Paweł II został pozyskany przez świętego Ludwika-Marię Grignion de Montfort. Jest on wzorem apostołów czasów ostatecznych. Jezus pozwoli się dotknąć, jeśli będziemy naśladować świętego Ludwika-Marię i świętego Jana Pawła II.

Wspinaczka z Matką Boską Śnieżna, aby zdobyć serca dla Bożej Miłości!

Na początku tego roku Maryjnego zapraszamy was do naśladowania naszego Ojca, Założyciela apostołów Miłości, i naszej Matki, fundament tych samych apostołów. Obydwoje zostali pozyskani przez Matkę Bożą Śnieżną, pierwszą spośród Cordée, która prowadzi nas drogą świętości i zaprasza nas, abyśmy szli naprzód w naszym odkrywaniu Miłości i stawali się apostołami Miłości. W tym roku Maryjnym prośmy Matkę Bożą Śnieżną, aby dała wielu młodym i starszym gorące pragnienie wprowadzenia w życie tego, o co prosił św. Jan Paweł II na zakończenie Wielkiego Roku Jubileuszowego 2000:

"Na początku nowego tysiąclecia [...] rozpoczyna się nowy etap drogi Kościoła, a w naszych sercach ponownie rozbrzmiewają słowa, którymi Jezus, po przemówieniu do tłumów z łodzi Szymona, zaprosił Apostoła do "wypłynięcia na głębię", aby łowić ryby: "Duc in altum" (Łk 5, 4)? Te słowa rozbrzmiewają w nas dzisiaj, zapraszając nas do wspominania przeszłości z wdzięcznością, do przeżywania teraźniejszości z pasją i do patrzenia w przyszłość z ufnością: Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki (Hbr 13,8)". (por. Novo Millennio Ineunte).

W tym roku Maryjnym podejmiemy na nowo ten list apostolski św. Jana Pawła II, wygłoszony 6 stycznia 2001 r., aby zobaczyć, jak żyliśmy nim w tych pierwszych 25 latach trzeciego tysiąclecia i jak musimy się nawrócić w tym roku Maryjnym, aby być jeszcze bardziej zdeterminowanymi i odważnymi, aby wypłynąć na głębię i zarzucić sieci jako świadkowie Bożej Miłości.

Idźmy naprzód, podążając śladami naszego Ojca i Matki, aby podbić serca Miłości Boga!

4) Czwarta część dzienniczka: Kształcenie ustawiczne:

zacznijmy zagłębiać się w Novo Millennio Ineunte.

5) Piąta część dzienniczka: Misja.

Zbierzmy się razem na Marszu dla Życia w Paryżu, który odbędzie się dnia 21 stycznia. Organizujemy też autokar do Lourdes na 11 lutego. Czy nie moglibyśmy dołączyć do pielgrzymów, prosząc Maryję Dziewicę o nawrócenie Francji i całego świata i triumf Jej Niepokalanego Serca? Ta pielgrzymka do Lourdes może być ważnym etapem naszego roku Maryjnego.

Zapewniam was o modlitwie i miłości Matki Heleny i wszystkich naszych braci i sióstr. Z serca błogosławię i powtarzam: Szczęśliwego i Świętego Roku 2024. Wszystkie nasze intencje powierzam waszym modlitwom. W każdy poniedziałek ofiarujemy Mszę św. za wszystkich naszych dobroczyńców, a każdego wieczoru bracia i siostry modlą się przed figurą Matki Bożej Śnieżnej we wszystkich waszych intencjach. Módlmy się razem o decyzję, którą ma wydać Pani sędzia sądu apelacyjnego w Nimes dnia 25 stycznia.

Ojciec Bernard

 

Co chcesz zrobić?