Czerwiec 2023: most dla pieszych jest gotowy do użytku!

Opublikowano przez

Czerwiec 2023: most dla pieszych zdał egzamin!

1 - Most dla pieszych oddany do użytku!

W dniach 30 i 31 maja technicy z biura projektowego specjalizującego się w testowaniu konstrukcji inżynieryjnych (B.O.A.S., z siedzibą w Heyrieux, Isère) przybyli, aby przetestować wytrzymałość mostu, ostatni etap jego budowy.

Testy rozpoczęły się od statycznych testów obciążeniowych. Celem tej pierwszej fazy było sprawdzenie, czy wytrzymałość konstrukcji i stopień jej odkształcenia, zgodnie ze specyfikacją, zostały spełnione. Na trzech przęsłach technicy kolejno umieścili elastyczne zbiorniki na wodę, w sumie osiem o pojemności 6000 litrów i masie 48 ton.

Korzystając z teodolitu (urządzenia topograficznego, które umożliwia niezwykle precyzyjne pomiary punktów w przestrzeni), zarejestrowali pozycje kilku punktów na pokładzie, przed i podczas obciążenia, a następnie porównali oba zestawy pomiarów.

Technicy stwierdzili maksymalne ugięcie wynoszące 40 mm, czyli mniej niż tolerowane 62 mm.

Druga faza obejmowała testy wibracyjne. Celem tych testów była ocena komfortu użytkowników i trwałości konstrukcji, zawsze w odniesieniu do wartości teoretycznie przewidywanych w badaniach.

Część testów została przeprowadzona przy użyciu "masy uderzeniowej", prostej masy wyposażonej w gumową końcówkę i czujnik, który mierzy w czasie rzeczywistym stopień rozproszenia wstrząsu w punkcie uderzenia.

Druga część testów została przeprowadzona poprzez zebranie tłumu ludzi, którzy zostali poproszeni o poruszanie się na różne sposoby: w sposób nieuporządkowany, w sposób kadencyjny (chodzenie w tempie marszu), skakanie, bieganie w sposób nieuporządkowany, bieganie w sposób kadencyjny. Kilka urządzeń pomiarowych, akcelerometrów, które mierzą przyspieszenie drgań w trzech wymiarach przestrzennych, zostało rozmieszczonych wzdłuż pokładu, umożliwiając technikom analizę zmienności krzywych częstotliwości drgań.

W tej części prób wzięło udział trzydziestu braci i sióstr. Bieg kadencyjny powodował widoczne (ale normalne) falowanie trapu od góry do dołu.

Dzięki pomyślnemu przejściu tych testów, nasz most został uznany za zdatny do użytku!

2 - Comment aider ?

Pour nous aider, vous pouvez envoyer vos dons en précisant « don pour le Site NDN », et en indiquant dans chaque cas si vous souhaitez un reçu fiscal (merci alors de nous communiquer votre adresse) :

Par ailleurs, nous avons un urgent besoin de vos prières ! Pour cela, nous vous proposons de devenir "Sentinelles du Site Notre-Dame des Neiges". Pour en savoir plus, RdV sur sentinelles.fmnd.org !

Nous vous remercions et vous assurons de nos prières auprès de la Sainte Famille : Jésus, Marie et Joseph.

3 - Pour suivre l'avancée du chantier

Co chcesz zrobić?