Czerwiec 2023: prace nad strefą pielgrzyma postępują

Opublikowano przez

Czerwiec 2023: znowu na strefie pielgrzyma!

1 - Ze strefy pielgrzyma...

W ciągu ostatniego miesiąca poczyniono pewne postępy w pracach na placu postojowym dla autobusów...

Zainstalowano koryta ochronne: są one szczególnie szerokie, aby umożliwić odzyskanie płazów, które po przekroczeniu ulicy mogłyby przedostać się na parking.

Wykonane na wymiar pręty ze stali ocynkowanej są obecnie produkowane przez ślusarzy Duffaut w Lalevade d'Ardèche.

 Położono również wszystkie studzienki do odprowadzania wody deszczowej i odpowiednie instalcjie elektryczne, i fundamenty pod latarnie. Ułożono również część podłoża.

Bracia pracują teraz nad murkiem ochronnym, o którym powiemy więcej w ciągu najbliższych kilku dni...

2 - Jak możemy pomóc?

Aby nam pomóc, można przesyłać darowizny, określając je jako "darowizna na stronę NDN" i zaznaczając w każdym przypadku, czy chce się otrzymać pokwitowanie podatkowe (prosimy o podanie adresu):

Pilnie potrzebujemy także Waszych modlitw! Dlatego prosimy o zostanie "Strażnikami Budowy Matki Bożej Śnieżnej   ". Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na strone strażników.

Dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitwie do Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

3 - Pour suivre l'avancée du chantier

Co chcesz zrobić?