Komunikat prasowy: dalsze nielegalne działania przeciwko budowy

Opublikowano przez

Komunikat prasowy z dnia 13 października 2023 r.

Saint Pierre de Colombier: nowe nielegalne działania przeciwko budowy

W poniedziałek 9 października rozpoczęły się prace ziemne na budowie Matki Bożej Śnieżnej w Saint Pierre de Colombier, w ścisłej zgodności z przepisami urbanistycznymi i środowiskowymi oraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami, jak potwierdził prefekt Ardèche w prasie.

W czwartek 12 października około dziesięciu przeciwników nielegalnie wkroczyło na prywatny teren budowy, naruszając własność prywatną i używając siły oraz przemocy, aby uniemożliwić kontynuowanie prac. Dwie osoby przyczepiły się do koparki. Kilka osób pozostało przez cały dzień na placu budowy bez konsekwencji karnych.

Złożono szereg skarg przeciwko tym aktywistom, którzy stosują metody całkowicie sprzeczne z prawem Republiki Francuskiej.

Misjonarska Rodzina Matki Bożej Śnieżnej pragnie wyrazić swoją absolutną determinację, aby kontynuować pracę zgodnie z prawem i aby dochodzić swoich praw w tym względzie. Pragnie podziękować policji, która zapewniła pokój, a także rzemieślnikom, wybranym przedstawicielom i mieszkańcom doliny, z których wielu udzieliło wsparcia.

Kontakt dla prasy:

Brat Clément-Marie
Tel: +33 (0)4 75 94 41 95
E-mail: saint.pierre@fmnd.org

Więcej informacji:

Odwiedź naszą stronę internetową: https://pl.fmnd.org

Co chcesz zrobić?