Do komunikatu prasowego Administratora Diecezji Viviers.

Opublikowano przez

Komunikat prasowy z dnia 24 października 2023 r.

Do komunikatu prasowego Administratora Diecezji Viviers.

Misjonarska Rodzina Matki Bożej przyjęła do wiadomości komunikat prasowy Administratora Diecezji Viviers.

Wyraża ubolewanie, że ta nie skontaktowała się ze Wspólnotą, ani nie zwróciła się do niej o informacje na temat tego, co faktycznie się wydarzyło. Godne ubolewania jest to, że przemoc wyrządzona wbrew prawu przez antyklerykałów wobec Wspólnoty, która znajduje się w granicach swoich praw, nie spotkała się z jednoznacznym potępieniem.

Wspólnota pragnie przypomnieć o tym, że zawsze była posłuszna biskupowi Viviers i zawsze zobowiązywała się nie budować tej Świątyni bez jego pisemnej zgody. I to pomimo tego, że Biskup Balsa wyraził ustną zgodę, aby rozpocząć formalności z władzami państwowymi w celu uzyskania pozwolenia na budowę, i z tego powodu cieszył się w obecności wielu świadków.

Ponadto należy również wiedzieć, że biskup Balsa faktycznie wyraził pisemną zgodę na realizację pierwszego etapu budowy, który obejmuje Dom Pielgrzyma. A mianowicie 26 marca 2019 r. Biskup Balsa napisał w tej sprawie: "Rozumiem z Państwa listu, że, jak powiedzieliśmy na Radzie Kapłańskiej pod koniec czerwca 2018 r., rozpoczną Państwo w pierwszej fazie prace od budowy Domu Świętego Józefa, jeśli oczywiście pozwolenie na budowę nie zostanie zakwestionowane". A ówczesny Wikariusz Generalny napisał do członków naszej Komisji e-mailem 16 maja 2019 r.: "Nasz Biskup, Biskup Balsa, otrzymał Państwa list i polecił mi przkazać Państwu swoją odpowiedź. Wyrażam zgodę na budowę Domu Świętego Józefa".

Chociaż zgoda na budowę Domu Pielgrzyma nie była konieczna, została ona jednoznacznie udzielona przez biskupa Viviers.

Te wyjaśnienia wydają się konieczne. Misjonarska Rodzina Matki Bożej powtórnie podkreśla swoje przywiązanie do Diecezji Viviers jak również pragnienie braterskiej współpracy w ramach Wspólnoty Kościoła.

Kontakt dla prasy:

Brat Clément-Marie
Tel: +33 (0)4 75 94 41 95
E-mail: saint.pierre@fmnd.org

Więcej informacji:

Odwiedź naszą stronę internetową: https://pl.fmnd.org

 

Co chcesz zrobić?