Sąd Apelacyjny anuluje zawieszenie prac

Opublikowano przez

Sąd Apelacyjny anuluje zawieszenie prac w Saint-Pierre-de-Colombier

Informacja prasowa z dnia 9 lutego 2024 r.

Niniejszy komunikat prasowy został opublikowany wspólnie przez Misjonarską Rodzinę Matki Bożej , firmę Ferreira i SARL Gontier.

W dniu 7 listopada sędzia ds. środków tymczasowych w Privas zawiesił prace na budowie Notre-Dame des Neiges w Saint Pierre de Colombier. Misjonarska Rodzina Matki Bożej i firma Gontier, które zostały zaskarżone przez "Association pour l'avenir de la vallée de la Bourges", złożyły odwołanie od tej decyzji.

W orzeczeniu wydanym w czwartek, 8 lutego 2024 r., Sąd Apelacyjny w Nîmes w logiczny sposób uchylił decyzję sędziego ds. środków tymczasowych Privas: "Zasada rozdziału organów administracyjnych i sądowych wyklucza możliwość zastąpienia przez sędziego własnej oceny oceną dokonaną przez organ administracyjny w ramach wykonywania jego szczególnych uprawnień policyjnych dotyczących gatunków chronionych, co miałoby miejsce w niniejszym sporze".

Ponadto, Sąd Apelacyjny "obciążył "Association pour l'avenir de la vallée de la Bourges", reprezentowaną przez jej przedstawiciela prawnego, całością kosztów postępowania w pierwszej instancji oraz w postępowaniu odwoławczym."

Orzeczenie to po raz kolejny potwierdza, że prace w Saint Pierre de Colombier są całkowicie legalne.

Prace mogą teraz zostać wznowione. Prace będą monitorowane i nadzorowane przez firmę konsultingową ds. środowiska, która będzie nadal uważnie obserwować ochronę wszystkich gatunków chronionych.

Ważne jest, aby podkreślić trudności, jakie mają firmy w ciągłym dostosowywaniu się, zwłaszcza w trudnym klimacie gospodarczym. Chętnie pracują nad tym projektem, który stanowi okazję dla regionu i jego rozwoju.

Właściciel projektu i firmy chcieliby podziękować wybranym przedstawicielom i lokalnym uczestnikom za wsparcie, jakiego im udzielili.

Co chcesz zrobić?