Komunikat prasowy z dnia 20 marca 2024 r.: Zawieszenie prac w Saint Pierre de Colombier: Misjonarska Rodzina Matki Bożej ubolewa nad wadami państwa

Opublikowano przez

Komunikat prasowy z dnia 20 marca 2024 r.

Zawieszenie prac w Saint Pierre de Colombier:
Misjonarska Rodzina Matki Bozej ubolewa nad wadami państwa

W poniedziałek 18 marca 2014 r. pani prefekt Ardèche wydała nakaz zawieszenia prac na terenie Matki Bożej Śnieżnej w Saint Pierre de Colombier. Decyzja ta w oczywisty sposób nie ma oparcia w prawie ani faktach i jest sprzeczna z niedawnymi orzeczeniami sądowymi. Wkrótce zostanie ona zaskarżona przed sądem administracyjnym.

Misjonarska Rodzina Matki Bożej nigdy nie popełniła błędów w tej sprawie, i otrzymała wszystkie pozwolenia administracyjne i środowiskowe na budowę, podjęła wszelkie niezbędne środki ostrożności, a nawet więcej, aby zapewnić ochronę środowiska i zawsze stosowała się do próśb państwa.

Dzisiaj Misjonarska Rodzina Matki Bożej ubolewa nad radykalną zmianą postawy państwa, której braki może jedynie zaobserwować

Brak rygoru: Pani prefekt oparła swój nakaz na skróconym postanowieniu prezesa sądu Privas, który rozpatrzył sprawę w trybie pilnym (decyzja została wydana w ciągu jednego tygodnia). Ta decyzja została unieważniona w apelacji. Co ciekawe, Pani prefekt nie wspomina nawet o orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Nîmes który uchylił to postanowienie z Privas. Powody tego uchylenia są następujące: niekompetencja sędziego; wyraźnie wskazuje to, że jego opinia nie powinna być brana pod uwagę, ponieważ nie jest on kompetentny do orzekania w tej sprawie.

Brak konsekwencji: w październiku, w dwóch kolejnych komunikatach prasowych, Pani prefekt wyraźnie wskazała, że nic nie stoi na przeszkodzie wznowieniu prac. Dziś, pomimo faktu, że w dokumentacji nie pojawiło się nic nowego, prace zostały zawieszone, ignorując kilkuletnie badania środowiskowe zatwierdzone przez odpowiednie departamenty rządowe. Po ogłoszeniu w październiku, że prawo będzie obowiązywać, prefektura Ardèche postanowiła teraz ugiąć się pod presją agitatorów, którzy naruszają własność prywatną i nielegalnie uniemożliwiają firmom prowadzenie prac.

Brak szacunku: po wspomnieniu w październiku, jak trudno było firmom znosić te powtarzające się przestoje, prefektura nie wspomniała ani słowem o tych lokalnych firmach, które teraz wydają się być najmniejszym zmartwieniem państwa w naszym departamencie... Co więcej, deweloper projektu otrzymał nakaz prefektury pocztą elektroniczną w poniedziałek 18 marca o godzinie 17:37. Pierwszy artykuł prasowy wspominający o zawieszeniu został opublikowany tego samego dnia o... 15:55. To nie pierwszy raz w ostatnich tygodniach, kiedy dokumenty z prefektury " przeciekły" w związku z tym projektem...

Misjonarska Rodzina Matki Bożej może jedynie ubolewać nad dotychczasową postawą państwa w tej sprawie. Pragnie poinformować, że jej determinacja jest absolutnie nienaruszona. Będzie dochodzić swoich praw zarówno na drodze administracyjnej, jak i karnej, i odtąd będzie domagać się odszkodowania współmiernego do strat poniesionych w wyniku opóźnień w realizacji tego projektu.

Kontakt prasowy

Brat Clément-Marie Clément-Marie
Tel. : +33 (0)4 75 94 41 95
Mail: saint.pierre@fmnd.org

Więcej informacji:

Odwiedź naszą stronę internetową: https://pl.fmnd.org

Co chcesz zrobić?