Nabożeństwo do Matki Bożej Śnieżnej w Saint-Pierre-de-Colombier

Des cordées de Notre-Dame des Neiges à Annonay à la fondation des missionnaires de Notre-Dame des Neiges à Saint-Pierre-de-Colombier.

Jak Matka Boża Śnieżna znalazła się w Saint Pierre de Colombier (miejscu załozenia naszego zgromadzenia), wiosce w departamencie Ardèche, gdzie śnieg pojawia się niezwykle rzadko?

W pierwszych latach kapłaństwa (1943-1945) młody wikary z parafii Notre-Dame z Annonay, ksiądz Lucien-Marie zakłada kręgi Matki Bożej Śnieżnej - tak zwane Cordée. Są to grupy młodzieży wspierające się modlitwą, podzielające te same wartości moralne i dążace do duchowego rozwoju. Członkowie kręgów oddają się pod opiekę Matki Bożej Śnieżnej z gorącym pragnieniem by była ich wzorem i przewodniczką.

Niektórzy członkowie Cordée pragną poświęcić się życiu konsekrowanemu. Rozmawiają o tym z księdzem Lucien-Marie i proszą go o założenie wspólnoty w duchu dotychczasowych kręgów. Ale biskup Couderc, z diecezji Viviers, nie uważa, żeby było potrzebne założenie nowego zgromadzenia i mianuje księdza Lucien-Marie Dorne proboszczem parafii Saint-Pierre-de-Colombier, 11 lutego 1946.

Natomiast 2 lata wcześniej, 23 lipca 1944 roku należący do Żeńskiej Akcji Katolickiej parafianie Saint-Pierre-de-Colombier, składają przyrzeczenie: Jeśli wioska Saint-Pierre-de-Colombier będzie ochroniona przed atakiem niemieckim, ufundują figurę Matki Bożej. I rzeczywiście wioska została ochroniona, Niemcy nie doszli do Saint Pierre-de-Colombier, żaden mieszkaniec nie zginął a wszyscy jeńcy powrócili do domu cali i zdrowi.

20 miesięcy po tym przyrzeczeniu parafianki z Saint-Pierre-de-Colombier rozmawiają o tym z księdzem Lucien-Marie, który całym sercem oddaje się realizacji obietnicy zachęcając do tego całą parafię i proponując ufundować figurę pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej. Figura zostaje erygowana pod koniec 1946 roku.

Biskup Couderc odpowiedzialny za diecezję Viviers, zostaje poproszony przez radę parafialną o poświęcenie figury w dniu 15 grudnia 1946. Tego samego dnia wyraża zgodę na założenie nowego zgromadzenia Misjonarzy Matki Boskiej Śnieżnej w Saint-Pierre-de-Colombier.

Odtąd święto Matki Bożej Śnieżnej obchodzone każdego roku na pamiątkę dnia poświęcenia figury, jest okazją do wielkiej pielgrzymki dla przybywających z całej Francji i innych krajów dla wyproszenia łask i zawierzenia się Niebieskiej Mamie.

Aby uczcić Matkę Bożą Śnieżną i zawierzyć się Jej, wspólnota i jej przyjaciele mają zwyczaj poświęcać się jej Niepokalanemu Sercu przez specjalną modlitwę i pieśń dedykowaną Matce Bożej ułożoną przez siostry ze wspólnoty. Jest to pieśń do Matki Bożej Śnieżnej.

 

Co chcesz zrobić?