Założyciel i Fundament Misjonarksiej Rodziny Matki Bożej

Kim są Ojciec Lucien-Marie Dorne i Matka Maria Augusta?

Ojciec Lucien-Marie Dorne (1914-2006), założyciel Misjonarksiej Rodziny Matki Bożej

Père Lucien-Marie Dorne

Od młodości pasjonował się Ewangeliami, w których odkrył ludzkie i boskie serce Jezusa. Odnalazł w harcerstwie szkołę całościowego formowania charakteru. Wyświęcony na kapłana w 1941 roku, założył w Annonay Grupy „Cordée” (z francuskiego „Grupy wspinaczkowe”), aby prowadzić spirytualną walkę o rozwój ludzki i duchowy Jednostki Ludzkiej.

Po żarliwej modlitwie i z poparciem ze strony Marthy Robin zgodził się, na prośbę kilku "członków Cordée", założyć wspólnotę zakonną w duchowości Cordée.

Został mianowany proboszczem w Saint-Pierre-de-Colombier gdzie zlecił postawienie figury Matki Bożej Śnieżnej jako wypełnienie ślubowania złożonego przez tamtejsze parafianki w czasie II. wojny światowej. Miejscowy Biskup Couderc miał początkowo zastrzeżenia co do założenia Nowego Zgromadzenia. W grudniu 1946 r. biskup, który przybył pobłogosławić figurę Matki Bożej Śnieżnej, pozwolił jednak Ojcu założyć pierwszy "Dom" Zgromadzenia w Saint-Pierre-de-Colombier.

Po latach bliskiej współpracy z Matką Marią Augustą jak i po jej śmierci kontynuował pracę jako Założyciel w wierności otrzymanym charyzmatom i Nauce Kościoła. Chciał to wszystko przybliżyć innym, aby mogli również to wszystko poznać i pokochać.

Zmarł 2 kwietnia 2006 roku po długiej "Ewangelii cierpienia".

 

Mère Marie-Augusta (1907-1963), fondement des apôtres de l'Amour

Mère Marie-Augusta

Mając żywy, niezależny i radosny charakter, wiodła mało pobożną młodość, zanim w wieku 20 lat nawróciła się i ostatecznie wybrała Jezusa jako umiłowanego swojej duszy. Wspierana w swoim życiu wewnętrznym poprzez duchowość ignacjańską, oddała się bezinteresownie i bezgranicznie służbie ubogim i ewangelizacji we wszystkich dziedzinach życia oraz wykształciła gorliwą jedność modlitewną z naszym Panem.

W 1943 roku wstąpiła do Cordée w Annonay, w niedługim czasie została mianowana jego odpowiedzialną, a następnie we współpracy z Ojcem została Matką nowo powstającej Rodziny Zakonnej.

Do Saint-Pierre-de-Colombier przybyła w maju 1947 roku wraz z pierwszymi siostrami. Zjednoczenie "nigdy jedno, bez tego drugiego" z Ojcem stawało się coraz większe. Poprzez swoją modlitwę i duchowe inspiracje stała się prawdziwie fundamentem dla Apostołów Miłosci i prawdziwą matczyną wychowawczynią dla swoich duchowych córek.

Zmarła na chorobę nowotworową w Wielki Czwartek, 11 kwietnia 1963 roku.

Pierwsi bracia, na których tak długo czekała, przybyli dopiero we wrześniu 1975 roku.

Témoignage de P. Bernard

Pour ceux qui voudraient mieux connaître encore nos fondateurs, voici un témoignage de Père Bernard lors de notre pèlerinage de Carême 2020.

Le thème de son intervention était : "le combat pour la Vérité dans l'esprit de nos fondateurs". En voici la vidéo.

 

Co chcesz zrobić?