Kwiecień 2024: Matka Boża z Zeitoun, umocnij naszą wiarę!

Kwiecień 2024:
Matko Boża z Zeitoun, umocnij naszą wiarę, uzdrów chorych na ciele i duszy, przynieś pokój!

Drodzy przyjaciele,

Właśnie przeżyliśmy przepiękne i intensywne Triduum Paschalne w czasie, gdy na świecie wciąż narasta nienawiść i przemoc. Jednego jesteśmy pewni: Jezus zwyciężył świat (J 16, 33). Nasz Pan wypowiedział te słowa w rozmowie po Ostatniej Wieczerzy. Poprzedziło je wezwanie: "To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat". Tak, uzbrójmy się w odwagę i w tym roku maryjnym zwróćmy się do Matki Bożej z Zeitoun w Kairze. Egipt powitał Świętą Rodzinę, gdy święty Józef i Najświętsza Maryja Panna uciekali z Ziemi Świętej, ponieważ Herod chciał zabić Dzieciątko Jezus. Kościół w Zeitoun, w którym miały miejsce objawienia Matki Bożej, został zbudowany w jednym z miejsc, w których Święta Rodzina znalazła schronienie w Egipcie. Kardynał Sarah mówi o Afryce jako o kontynencie nadziei. Afryka podniosła głos, aby przypomnieć nam o Prawie Naturalnym dotyczącym błogosławieństwa "par homoseksualnych". Matko Boża z Zeitoun, uczyń nas mocnych i wytrwałych w Wierze.

1) Modlitwa wprowadzająca

Przyjdź Duchu Święty... Modlitwy do Świętego Józefa, Świętego Jana Pawła II, Czcigodnego Jérôme'aLejeune'a, Świętego Wincentego Ferriera, Matki Carli-Eleny, Błogosławionej Marii-Assunty, Świętej Julii, Świętego Stanisława, Świętej Gemmy, Świętej Teresy z Andów, Świętej Lidwiny, Matki Marii Chryzantemy, Świętego Damiana, Świętej Katéri, Błogosławionej MariiGabrielle, Świętego Jerzego, Świętej Marii-Eufrazji, Świętego Marka, Świętego Rafała, Świętej Zyty, Świętego Piotra Chanela, Świętego Ludwika-Marii, Świętej Joanny Molli, Świętej Katarzyny ze Sieny, Świętych Patronów i Aniołów Stróżów.

2) Postanowienia:

prośmy Matkę Bożą każdego dnia o łaskę bycia silnymi i wytrwałymi w wierze.

Słowo Boże:Ap 12, 12-17; 21, 1-7.

«Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!Biada ziemi i biada morzu -bo zstąpił do was diabeł,pałając wielkim gniewem,świadom, że mało ma czasu.A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię,począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę.I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego,by na pustynię leciała na swoje miejsce,gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu,z dala od Węża.A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieliwodę jak rzekę,żeby ją rzeka uniosła.Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieściei otworzyła ziemia swą gardziel,i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił.I rozgniewał się Smok na Niewiastę,i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa,z tymi, co strzegą przykazań Bogai mają świadectwo Jezusa.» Ap12,12-17

« I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły,i morza już nie ma.I Miasto Święte - Jeruzalem Noweujrzałem zstępujące z nieba od Boga,przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:"Oto przybytek Boga z ludźmi:i zamieszka wraz z nimi,

i będą oni Jego ludem,a On będzie ‘BOGIEM Z NIMI’.I otrze z ich oczu wszelką łzę,a śmierci już odtąd nie będzie.

Ani żałoby, ni krzyku, ni trudujuż [odtąd] nie będzie,bo pierwsze rzeczy przeminęły".I rzekł Zasiadający na tronie:

"Oto czynię wszystko nowe".I mówi:"Napisz:Słowa te wiarygodne są i prawdziwe".I rzekł mi:"Stało się.Jam Alfa i Omega,Początek i Koniec.Ja pragnącemudam darmo pić ze źródła wody życia.Zwycięzca to odziedziczy

i będę Bogiem dla niego,a on dla mnie będzie synem”.» Ap 21, 1-7

3) Pierwsza rubryka: dyscyplina: wierność rachunkowi sumienia i spowiedzi wielkanocnej.

Czy odbyliśmy dobrą spowiedź podczas Wielkiego Tygodnia? Jeśli nie, nie pozwólmy, aby czas wielkanocny minął bez odbycia gruntownej spowiedzi. Codzienny rachunek sumienia pomoże nam przygotować się do tego sakramentu. Spowiedź jest prawdziwym wyzwoleniem duszy.

4) Druga rubryka: przewidywania.

Przygotujmy się do naszych niedziel wielkanocnych, zwłaszcza do Niedzieli Miłosierdzia dnia 7 kwietnia i Niedzieli Powołaniowej dnia 21 kwietnia. Bądźmy świadkami naszej wiary w Jezusa Zmartwychwstałego i jej owocu: radości paschalnej.

5) Trzecia rubryka: Impuls Duchowy - Matka Boża z Zeitoun

Fakty o Zeitoun        

Między 2 kwietnia 1968 r. a 12 września 1970 r. Dziewica Maryja objawiła się wielesetek razy w Zeitoun, na przedmieściach Kairu, stolicy Egiptu. Wszystkie te objawienia miały miejsce między 21h a 6h rano, nad koptyjskim kościołem ortodoksyjnym pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Tradycja głosi, że Święta Rodzina przechodziła przez Zeitoun w drodze do Egiptu, aby uciec przed Herodem I Wielkim, który próbował zabić Dzieciątko Jezus. Kościół w Zeitoun, ponad którym miały miejsce objawienia, został zbudowany w 1924 roku, na prośbę Matki Boskiej we śnie Khalila Ibrahima, Kopta, który nabył ziemię cztery lata wcześniej.

Podczas objawień Najświętsza Maryja Panna zawsze milczy. Jej twarz, zwykle uśmiechnięta, bywa też czasami poważna i smutna. Wydaje się szybować w powietrzu, unosi się nad kościołem, a jej ubranie porusza się wraz z nią. Czasami kłania się, jakby chciała pozdrowić tłum. W niektórych objawieniach trzyma Dzieciątko Jezus w ramionach. Pewnego razu Maryja ukazała się w towarzystwie św. Józefa i Jezusa, który miał wówczas około dwunastu lat.

Szacuje się, że w 1968 roku każdego dnia w objawieniach uczestniczyło około 50 000 pielgrzymów. W niektóre noce nawet 100 000, a w szczytowym momencie 250 000! Radosne tłumy wiwatowały na cześć Najświętszej Dziewicy i wzywały Ją żarliwie. Chrześcijanie śpiewali hymny po arabsku. Muzułmanie recytowali wersety z Koranu. Inni modlili się po grecku. Wielu doznało cudownych uzdrowień, które zostały potwierdzone zarówno przez komisję medyczną powołaną przez Patriarchat koptyjski, na czele której stał dr Shafik Abdel Malek, jak i przez lekarzy muzułmańskich. Skutkiem tego była odnowa wiary i liczne nawrócenia (czytaj artykuł tutaj).

Uznanie objawień przez Koptyjski Kościół Ortodoksyjny

Cyryl VI, patriarcha Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, powołał komisję złożoną z biskupów i księży do zbadania tych zjawisk. Komisja napisała w swoim raporcie: „Chcąc zobaczyć objawienie na własne oczy, spędziliśmy kilka nocy w pobliżu kościoła. W końcu zobaczyliśmy górną część Najświętszej Maryji Panny otoczoną aureolą. Potem ukazała się w całości i przeszła między kopułami. Następnie uklękła przed krzyżem i pobłogosławiła tłumy. Innej nocy widzieliśmy gołębie białe jak śnieg, promieniujące światłem. Pojawiały się nagle i równie tajemniczo znikały. Wydawały się odlatywać z kopuły w stronę nieba i nie machały skrzydłami, jak to zwykle robią ptaki".

Biskup Athanasios z diecezji Beni Soueif, napisał po spędzeniu nocy z 29 na 30 kwietnia 1968 r. w tym miejscu: « O godzinie 2h45 nad ranem ukazała się Najświętsza Maryja Panna i cały tłum mógł Ją zobaczyć. Ukazała się jako pełnowymiarowy fosforyzujący posąg. Po krótkiej chwili objawienie zniknęło i pojawiło się ponownie o godzinie 4h, pozostając widoczne do godziny 5h. W tym czasie Maryja Panna poruszała się w kierunku zachodnim, czasami wyciągając rękę w geście błogosławieństwa, a czasami pochylając głowę. Jej głowę otaczała aureola światła. Pojawiło się też kilka świetlistych kształtów, lekko niebieskawych, przypominających gwiazdy. Scena była przejmująca i niezwykle piękna.» 

Cyryl VI oficjalnie uznał objawienia 5 maja 1968 r. i złożył dziękczynienie Bogu za ten cud, oświadczając: « Stolica patriarchalna oświadcza z pełną wiarą, wielką radością i pokorną wdzięcznością Wszechmogącemu, że Najświętsza Maryja Panna ukazała się kilkakrotnie w wyraźnych i stabilnych postaciach, w ciągu kilku nocy i przez różne okresy czasu do ponad dwóch godzin, od 2 kwietnia 1968 r. do chwili obecnej, nad koptyjskim kościołem Zeitoun, w Kairze, na drodze do Matarieh, gdzie, jak podaje tradycja, Święta Rodzina przechodziła podczas pobytu w Egipcie. »

Papież Paweł VI przyłączył się do stanowiska Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego na rzecz autentyczności objawień.

Owoce duchowe objawień

Cyryl VI oświadczył: «Objawienia te przyniosły dwie wielkie łaski : pierwsza to umocnienie wiary, druga to cudowne uzdrowienia w przypadkach nieuleczalnych chorób. Mamy nadzieję, że to błogosławieństwo będzie znakiem pokoju dla świata i zapowiedzią pomyślności dla naszego umiłowanego i błogosławionego kraju. »

Objawienia ponownie miały miejsce w Zeitoun w latach 2015-2016.

Nawet do dziś wielu muzułmanów, zarówno we Francji, jak i za granicą, nawraca się po wizjach Pana Jezusa lub Jego Matki, często we śnie. Nie są to odosobnione przypadki, ale częste zjawiska, które świadczy o Miłości Nieba do tych dusz.

Kardynał Sarah i Benedykt XVI mówią o Afryce jako Kontynencie nadziei

Kardynał Sarah powiedział, że Święta Rodzina była chroniona przed nienawiścią Heroda na tym właśnie Kontynencie.

Papiez Benedykt XVI w 2011 r. w Beninie powiedział: « Dlaczego kontynent afrykański nie miałby pokazać reszcie świata drogi do autentycznego braterstwa w sprawiedliwości, opartego na wielkości rodziny i pracy? Mottem przewodnim Beninu jest: "Braterstwo, Rodzina, Praca" i ma ono wiele do powiedzenia całemu światu w tym momencie historii! Łatwo jest przyjąć sentencjonalny ton moralizatora lub eksperta, który narzuca swoje wnioski i ostatecznie proponuje niewiele odpowiednich rozwiązań. Równie kuszące jest analizowanie afrykańskich realiów w sposób dociekliwego etnologa lub kogoś, kto postrzega je jako nic więcej niż ogromny rezerwuar energii, minerałów, gruntów rolnych i zasobów ludzkich, które można łatwo wykorzystać do interesów, które często nie są szlachetne. Są to uproszczone i pozbawione jakiegokolwiek szacunku poglądy, które prowadzą do niewłaściwego uprzedmiotowienia Afryki i jej mieszkańców. W ostatnich miesiącach wiele narodów wyraziło swoje pragnienie wolności, potrzebę bezpieczeństwa materialnego i chęć harmonijnego życia ponad podziałami etnicznymi i religijnymi. Na kontynencie narodziło się nawet nowe państwo. Było też wiele konfliktów spowodowanych ślepotą człowieka, jego żądzą władzy oraz interesami politycznymi i gospodarczymi, które lekceważą godność ludzi i przyrody... Zbyt wiele jest skandali i niesprawiedliwości, zbyt wiele korupcji i chciwości, zbyt wiele pogardy i kłamstwa, zbyt wiele przemocy, która prowadzi do nędzy i śmierci. Z tej mównicy apeluję do wszystkich przywódców politycznych i gospodarczych krajów afrykańskich i reszty świata. Nie pozbawiajcie swoich narodów nadziei. Nie pozbawiajcie ich przyszłości, okaleczając ich teraźniejszość! Podejmijcie odważną, etyczną postawę wobec swoich obowiązków i, jeśli jesteście wierzący, módlcie się do Boga, aby obdarzył was mądrością... Globalny kryzys nie może być przezwyciężony jedynie przez ludzkie siły. Tylko Bóg oczyszcza serca i intencje. Kościół nie oferuje rozwiązań technicznych i nie narzuca rozwiązań politycznych. Powtarza: Nie lękajcie się! Ludzkość nie jest sama w obliczu światowych wyzwań. Bóg jest z nami. Jest to przesłanie nadziei, nadziei, która rodzi energię, która pobudza inteligencję i nadaje woli całą jej dynamikę.»

Afryka w ostatnich miesiącach pokazała światu, że broni rodziny zgodnie z Bożym planem, świętości życia od poczęcia do jego naturalnego końca oraz miłości małżeńskiej. Afryka powiedziała "stanowcze nie" błogosławieniu "par homoseksualnych". Dziękujemy ci, droga Afryko, kontynencie chrześcijańskiej nadziei. Kościół powszechny potrzebuje twojej odwagi i twojego świadectwa!

Objawienia w Zeitoun i nasze życie duchowe w tym roku maryjnym

Zeitoun jest wezwaniem do umocnienia naszej wiary. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, abyśmy w tym okresie wielkanocnym często powtarzali zmartwychwstałemu Jezusowi, idąc w ślady Świętego apostoła Tomasza: Pan mój i Bóg mój!

Zeitoun jest zaproszeniem do otwarcia naszych serc na Jezusa za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, aby w tym okresie wielkanocnym otrzymać łaski uzdrowienia z chorób duszy i ciała.     Zeitoun jest czynnym proroctwem: chrześcijanie i muzułmanie widzieli Najświętszą Maryję Pannę i uznali Ją. Módlmy się więcej do Niej, aby niechrześcijanie otworzyli się na Jezusa, wcielonego Syna Bożego.

Zeitoun, jest wreszcie wezwaniem do życia zgodnie z siódmym błogosławieństwem tych, którzy wprowadzają pokój. Nasz świat pilnie potrzebuje świadków Jezusa Zmartwychwstałego, Księcia Pokoju, oraz świadków Królowej Pokoju.

6) Czwarta rubryka : Kształcenie ustawiczne

ciągłe czytanie Dziejów Apostolskich. To czytanie pomoże nam rozpoznać znaki czasu i nie zniechęcać się w obliczu trudności, niepowodzeń, a nawet prześladowań.

Apostołowie Piotr i Jan nie dali się zastraszyć tym, którzy potępili Jezusa (Dz 4). Grożono im, ale nie poddali się. Oświadczyli, że nadal będą świadczyć o Jezusie bez strachu, ponieważ nie mogli nie głosić tego, co widzieli i słyszeli!

Duch Święty wzmacnia wszystkich członków Kościoła, którzy z ufnością głoszą Słowo Boże (Dz 4, 31). Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących (Dz 4, 32). Rozdział 5 mówi o cudach, które towarzyszyły nauczaniu apostołów.

Apostołowie zostali aresztowani, a Anioł Pański uwolnił ich z więzienia. W obliczu Sanhedrynu, który skazał Pana Jezusa na śmierć, Piotr i apostołowie zareagowali z odwagą i determinacją:  „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi". » (Dz 5,29).

Rozdział 7 opowiada o potępieniu i męczeńskiej śmierci świętego Szczepana.

Rozdział 9 opowiada o nawróceniu Saula, prześladowcy chrześcijan na drodze do Damaszku.

Rozdziały 10 i 11 ukazują działanie Ducha Świętego, który sprawił, że Święty Piotr miał śmiałość wejść do domu poganina i ochrzcić go oraz jego rodzinę. Jest to decydujący etap w historii Kościoła, który ma być Kościołem powszechnym, tj. składającym się z ochrzczonych ludzi należących do wszystkich narodów. Święty Piotr musiał uzasadnić to, do czego skłonił go Duch Święty: «Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: "A więc i poganom udzielił Bóg [łaski] nawrócenia, aby żyli ! "» (Dz 11, 17-18). Święty Łukasz mówi również, że wielki tłum przyłączył się do Pana Jezusa w ten sposób (Dz 11:24). Barnabas wyruszył szukać Saula w Tarsie. Kiedy go znalazł, zabrał go do Antiochii. Przez cały rok przebywali razem w Kościele gdzie nauczali wielkie tłumy. To właśnie w Antiochii uczniowie po raz pierwszy zostali nazwani "chrześcijanami" (Dz11,25-26). Zachwyćmy się tchnieniem Ducha Świętego!

Płodność misji Kościoła dała początek nowym prześladowaniom. Herod Agryppa kazał zabić apostoła Jakuba Mniejszego i aresztować Piotra, aby również jego zabić, ale Bóg interweniował, uwalniając go (Dz 12).

W kolejnych rozdziałach Święty Łukasz opowiada o podróżach apostolskich Świętego Pawła. Co za energia, odwaga, wytrwałość i miłość do Jezusa w tym apostole Narodów! To, co pisze w Liście do Rzymian 8, 35-39, jest odzwierciedleniem faktów:« Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?  Jak to jest napisane:"Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień,uważają nas za owce przeznaczone na rzeź."Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.»

Niech to ciągłe czytanie Dziejów Apostolskich da nam pocieszenie, siłę i odwagę, aby przetrwać obecny czas wielkiej burzy! Nie lękajmy się. Zaufajmy Jezusowi!

7) Piata rubryka: akcja:

bądźmy odważnymi, radosnymi i gorliwymi świadkami Jezusa Zmartwychwstałego i Jego Kościoła, Jednego, Świętego, Katolickiego i Apostolskiego. Nie wstydźmy się naszego Boga!

8) Ogłoszenia:

z radością pragniemy zawiadomić was o ślubach wieczystych brata Eugeniusza, które odbędą się w sobotę 15 czerwca 2024 r. o godz. 15h w Saint-Pierre-de-Colombier, oraz o ślubach wieczystych sióstr Charlotty i Gianny, które odbędą się w sobotę 31 sierpnia 2024 r. o godz. 15h w Saint-Pierre-de-Colombier. Dnia 13 marca został mianowany nowy biskup Viviers: bp Hervé Giraud, który wcześniej był arcybiskupem diecezji Sens-Auxerre. Módlmy się za niego.

Zapewniam was o modlitwach i miłości Matki Heleny i wszystkich naszych braci i sióstr, i błogosławię was serdecznie, dziękując jeszcze raz za wasze modlitwy i waszą hojność. Przeżyjmy ten okres wielkanocny w duchu pierwszych chrześcijan i z gorliwością wielkich apostołów Piotra i Pawła.

Ojciec Bernard

Co chcesz zrobić?