Pierwszy etap prac rozpoczął się w maju 2019 r.

Pierwszy etap prac dotyczy muru oporowego, mostku dla pieszych, miejsce zbiórki dla pielgrzymów i budynku recepcyjnego św. Józefa.

Pierwszy etap prac rozpoczął się w maju 2019 roku. Obejmuje on:

  • mur oporowy projektu kościoła,
  • miejsce zbiórki pielgrzymów na poboczu drogi, pozwalające na całkowicie bezpieczny wyjazd autokarów z pielgrzymami,
  • most dla pieszych nad rzeką Bourges, umożliwiający pielgrzymom dostęp do kościoła bez zakłócania ruchu w wiosce,
  • budynek recepcyjny Świętego Józefa (40 pokoi i refektarze).

 Prace w tej pierwszej fazie są wykonywane przez lokalne firmy.

Co chcesz zrobić?