Nasza misja: Apostołowie Miłości!

Nasz charyzmat: duchowe formowanie serca według Serca Jezusa i Serca Maryi.

"Wszędzie nieść Jezusa, nieść Jego miłość!" - Matka Maria Augusta

Zjednoczeni z Sercem Jezusa, Apostołowie Miłości chcą promieniować na wszystkich tą miłością, z jaką Jezus kocha każdego człowieka w szczególny sposób.

Misja naszej wspólnoty zakonnej jest więc skierowana do wszystkich grup ludzi dDobrej wWoli: dDzieci, młodzieży, par zaręczonych, rodzin i dorosłych w każdym wieku, aczkolwiek ze względu na charakter naszego ducha rodzinnego, szczególny nacisk kładziony jest na kształcenie i wspieranie rodzin.

Nasz charyzmat: Kształtowanie serca

  • Rozwój duchowy: kształtowanie serc na wzór Serca Jezusa i Maryi.
  • Formowanie osoby: we wszystkich jej wymiarach ludzkich i duchowych.

Nasz założyciel, ukształtowany w duchu skautingu, uznał pomysł tzw."aktywnego rozwoju" jako najistotnieszy , a także przywiązywał wielką wagę do fundamentalnej jedności osoby ludzkiej.Ciało, dusza, inteligencja, wola, dyspozycje duchowe i wrażliwości wewnętrznej, muszą być brane pod uwagę,aby wzrastać w cnotach. Wychowanie chrześcijańskie traktuje osobę ludzką jako Całość.

Ten rozwój duchowy dokonuje się przede wszystkim przez:

  • Wprowadzenie do modlitwy, poprzez zachęcanie do uczestnictwa w liturgii Kościoła, odmawianie różańca i rozwijanie miłości do Serc Jezusa i Maryi;
  • Nauczanie: przekazywanie wiary, duchowego dziedzictwa Kościoła, II Soboru Watykańskiego i dokumentów nauki Kościoła, nauczania Papieży, w ciągłości z żywą tradycją i w wierności depozytowi Wiary ;
  • Formacja do walki duchowej o rozwój cnót konkretnie w życiu codziennym, aby świętość nie była tylko "pięknym ideałem".
  • Spełnione życie w duchu rodziny.
Co chcesz zrobić?