Maj 2024 r.: Na koniec zatryumfuje moje Niepokalane Serce!

Maj 2024 r.
"Na koniec zatryumfuje moje Niepokalane Serce!" Matka Boża FatimskaNotre-Dame de Fatima

Drodzy przyjaciele,

Nasz rok maryjny wkracza w jeden z najważniejszych okresów: miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, najpiękniejszy miesiąc w roku! W Fatimie Niepokalane Serce Maryi przepowiedziało wielkie wstrząsy XX wieku, które jeszcze się nie zakończyły. Perspektywa triumfu Niepokalanego Serca Maryi napawa nas jednak ufnością. W tym miesiącu poświęconym Najświętszej Maryi Pannie trwajmy w mocnej chrześcijańskiej nadziei, której fundamentem jest Jezus Zmartwychwstały.

1) Modlitwa wstępna:

Przyjdź Duchu Święty... Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Modlitwy do Matki Bożej Snieznie, Świętego Józefa, Świętego Atanazego, Świętego Jakuba młodszego i Świętego Filipa, Świętego Andeola, Świętej Róży, Błogosławionej Karoliny, Świętej Luizy z Marillac, Świętej Solange, Błogosławionej Imeldy, Świętego Paskala, Błogosławionej Blandyny, Świętego Yves'a, Świętego Bernardyna, Świętej Rity, Błogosławionej Heleny, Świętej Joanny-Antydy, Świętej Salomei, Świętej Magdaleny-Zofii, Świętego Filipa Nereusza, Błogosławionej Elizy, Świętej Petroneli, Świętej Joanny d'Arc, Błogosławionej Mari Celiny, Świętych Aniołów Stróżów

2) Postanowienia:

Wierność codziennej modlitwie różańcowej i aktywne uczestnictwo w misji Kościoła poprzez dawanie świadectwa o Zmartwychwstałym Jezusie i ufne przygotowanie się do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Słowo Boże: Ap 12.

Rozdział ten był już wielokrotnie rozważany, a Fatima jest jego uaktualnieniem

3) Pierwsza rubryka: dyscyplina:

harmonijne życie i zjednoczenie z Bogiem poprzez intensywną aktywność wewnętrzną, która generuje spokój, pokój serca i pogodę ducha, pomimo zgiełku świata, przemocy i agresji.

4) Druga rubryka: przewidywania:

Nie obawiajmy się przyjmować postawy posłuszeństwa, która pozwala nam robić rzeczy, na które sami byśmy się nie odważyli. Przygotujmy się dobrze do czwartku Wniebowstąpienia, 9 maja; do liturgicznej nowenny do Zesłania Ducha Świętego i do wielkiego Święta Zesłania Ducha Świętego, 19 maja. Przeżyjmy intensywnie ten maryjny miesiąc.

5) Trzecia rubryka: Impuls Duchowy - Na koniec zatryumfuje moje Niepokalane Serce !

I) Wniebowstąpienie i Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Rozdział 12 Apokalipsy mówi o wielkie bitwie Niewiasty i Smoka.

            Sobór Watykański II (LG VIII) stwierdził: "Począwszy od zgody, której udzieliła przez swoją wiarę w dniu Zwiastowania i którą zachowała w całej swojej niezłomności pod krzyżem, to macierzyństwo Maryi w dziele łaski trwa nieprzerwanie aż do ostatecznego osiągnięcia zbawienia wszystkich wybranych. Rzeczywiście, po Wniebowzięciu jej rola w zbawieniu nie została przerwana: poprzez swoje wielokrotne wstawiennictwo nadal wyprasza dla nas dary, które zapewniają nam wieczne zbawienie. Jej macierzyńska miłość czyni Ją uważną na braci i siostry Jej Syna, których pielgrzymka jeszcze się nie zakończyła lub którzy są uwikłani w niebezpieczeństwa i próby, dopóki nie dotrą do Niebieskiej Ojczyzny" (LG 62).

Święty Jan Paweł II - w swojej encyklice o Najświętszej Maryi Pannie z 1987 roku - mówił o obecnym działaniu Matki Bożej, szczególnie przejawiającym się w wielkich miejscach pielgrzymkowych na świecie: Lourdes, Fatimie, Częstochowie, Meksyku... Możemy zatem stwierdzić - na podstawie Pisma Świętego i Urzędu Nauczycielskiego Kościoła - że od chwili jej Wniebowzięcia Najświętsza Maryja Panna pełni ważną misję macierzyńską. Jej dzieci stają się coraz liczniejsze, w miarę jak wypełnia się Niebo, ale walka na ziemi jest intensywna, ponieważ nagroda jest wielka: Zbawienie tysięcy dusz. "Objawienia" Matki Bożej muszą być rozumiane w kontekście tego macierzyńskiego działania. Nie mogą być już postrzegane jako sensacyjne wydarzenia, stanowiące zagrożenie dla wiary ludzi wierzących, ale jako macierzyńskie działania, pełne miłości, choć jednocześnie pełne udręki, Tej, która z Woli Bożej jest Matką i Królową.

Piękna mozaika w chórze Bazyliki Santa Maria Maggiore, Matki Bożej Śnieżnej w Rzymie, przedstawia Najświętszą Maryję Pannę ukoronowaną przez Jezusa. Jezus dzieli z nią swój Tron Królewski. Maryja jest Królową, ponieważ Chrystus Król, z woli swojego Ojca, jednoczy Ją ze swoim powszechnym Królowaniem i czyni Ją współuczestniczką jego Władzy Królewskiej. Jest Niewiastą, przepowiedzianą w Księdze Rodzaju, która wraz ze swoim Synem ma zmiażdżyć głowę węża (Rdz 3,15).

 II) Objawienia fatimskie w PortugalIi

Ukazanie się Najświętszej Maryi Panny Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, którzy mieli odpowiednio 7, 9 i 10 lat, poprzedziły w roku 1916 trzy objawienia Anioła Pokoju, który nauczył dzieci adorować Trójcę Przenajświętszą, składać ofiary i wynagradzać za grzechy w intencji pokoju.

Pierwsze objawienie Najświętszej Maryi Panny miało miejsce 13 maja 1917 roku. Powiedziała ona wtedy dzieciom, aby się nie bały, ponieważ pochodzi z Nieba i przybyła tu, aby prosić je o przyjscie do Cova da Iria (miejsca objawienia) 6 kolejnych razy. Dała dzieciom nadzieję, że pójdą do Nieba. Franciszek będzie musiał odmówić w tej intencji wiele różańców. Zwróciła się do nich z wielką prośbą: "Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako akt zadośćuczynienia za grzechy, które Go obrażają, i jako akt błagania o nawrócenie grzeszników?". Matka Boża Fatimska prosiła o codzienne odmawianie różańca w intencji zakończenia wojny. Fatima daje nam perspektywę Nieba i Miłości!

            13 czerwca, drugie objawienie: Matka Boża zapowiedziała rychłą śmierć Franciszka i Hiacynty, ale do Łucji powiedziała: "Jezus chce się tobą posłużyć, aby Mnie poznano i pokochano, i chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca". W prawej dłoni Matki Bożej dzieci zobaczyły Serce otoczone cierniami. Zrozumiały, że jest to Niepokalane Serce Maryi, oburzone grzechami ludzkości i proszące o zadośćuczynienie.

 13 lipca miało miejsce trzecie objawienie, proroczy punkt kulminacyjny Fatimy. Najświętsza Maryja Panna nalegała na codzienne odmawianie różańca, aby uzyskać pokój na świecie. Następnie dzieci miały wizję Piekła i dusz, które do niego wpadły. Matka Boża ogłosiła koniec tej wojny, ale gorsza miała nadejść za czasów papieża Piusa XI, "jeśli ludzie nie przestaną obrażać Boga". Ta wojna i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego zostały wyraźnie przedstawione jako kary, którymi Bóg ukarze ludzkość za jej zbrodnie. Aby temu zapobiec, Najświętsza Maryja Panna przybyła prosząc o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i przystępowanie do sakramentu komunii świętej wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca.

            Następnie Matka Boża objawiła to, co zostało nazwane trzecią częścią tajemnicy, którą Św. Jan Paweł II zdecydował się ujawnić 13 maja 2000 r., z autoryzowanym komentarzem Kardynała Ratzingera. Zacytujmy kilka fragmentów tego komentarza: „po lewej stronie Naszej Pani nieco wyżej Anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat; ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Naszej Pani w jego kierunku; Anioł wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta!” Kardynał komentuje ten fragment w następujący sposób:Anioł z płonącym mieczem reprezentuje groźbę sądu wiszącą nad światem. Perspektywa, że świat może zostać pochłonięty przez morze płomieni, nie wydaje się już czystą fantazją: człowiek sam przygotował ognisty miecz przy pomocy swoich wynalazków. Następnie wizja ukazuje siłę, która przeciwstawia się potędze zniszczenia - blask Matki Bożej i, wynikające niejako z tego blasku, wezwanie do pokuty. W ten sposób podkreśla się znaczenie ludzkiej wolności: przyszłość nie jest w żaden sposób zdeterminowana w niezmienny sposób, a obraz, który widziały dzieci, nie jest w żaden sposób filmem przewidywania przyszłości, z którego nic nie można zmienić". Kardynał podsumował: "Na koniec chciałbym powtórzyć inne kluczowe słowo  tajemnicy", które stało się słusznie znane: "Moje Niepokalane Serce zatriumfuje". Co to oznacza? Serce otwarte na Boga, oczyszczone przez kontemplację Boga, jest silniejsze niż karabiny i wszelkiego rodzaju broń... Zły ma władzę nad tym światem, widzimy to i doświadczamy tego nieustannie; ma władzę, ponieważ nasza wolność pozwala mam się nieustannie odwracać od Boga. Ale odkąd sam Bóg zwrócił wolność człowieka ku dobru, ku Bogu, wolność do czynienia zła nie ma już ostatniego słowa. Odtąd obowiązujące są słowa: "Na świecie doznacie utrapienia, ale bądźcie pewni, że Ja zwyciężyłem świat”. Orędzie fatimskie zachęca nas do zaufania tej obietnicy".

13 lipca Matka Boża poprosiła nas, abyśmy po każdej dziesiątce różańca odmawiali: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, ocal nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te najbardziej potrzebujące".

13 sierpnia dzieci, uwięzione przez administratora rady miejskiej Ourem, nie mogły udać się do Cova da Iria. 19 sierpnia Najświętsza Maryja Panna ukazała się im w Valinhos, pocieszając je i prosząc, by nadal codziennie odmawiały różaniec.

13 września miało miejsce piąte objawienie.

13 października, w obecności tłumu szacowanego na od 70 000 do 100 000 osób, miało miejsce ostatnie objawienie fatimskie i wielki cud. Matka Boża przedstawiła się jako "Matka Boża Różańcowa", poprosiła o codzienne odmawianie różańca i ogłosiła, że wojna wkrótce się zakończy. Na prośbę Łucji o uzdrowienie kilku chorych i nawrócenie grzeszników, Najświętsza Maryja Panna odpowiedziała: "Niektórych tak, innych nie. Najpierw muszą się poprawić i prosić o przebaczenie za swoje grzechy". Matka Boża spojrzała smutniej i dodała: "Niech już więcej nie obrażają Boga, naszego Pana, bo On jest już zbyt znieważany". Następnie Matka Boża otworzyła swoje dłonie, odbijając je na słońcu, a kiedy się podniosła, odbicie Jej własnego światła nadal padało na słońce. W tym momencie Łucja krzyknęła, aby spojrzeć w stronę słońca. Duża liczba obecnych ujrzała wielki cud fatimski: trzykrotnie, w sumie przez około 10 minut, słońce obróciło się jak ognista kula, wypuszczając smugi światła we wszystkich kolorach tęczy, które spowijały tłum. W końcu wyglądało na to, że rozbije się o ziemię. Wielu upadło na kolana, wołając o litość! Świadkowie twierdzą, że były to sekundy przerażającego wrażenia, a tłum wydał wielki krzyk, jak wielki krzyk udręki całego ludu! W tym czasie dzieci ujrzały Świętego Józefa z Dzieciątkiem Jezus, potem Naszego Pana Jezusa Chrystusa błogosławiącego tłum, następnie Matkę Bożą pod znakiem Siedmiu Boleści, a na końcu Matkę Bożą trzymającą w ręku szkaplerz z Góry Karmel.

III) Poświecenie Rosji i pierwsze soboty miesiąca

Papież Pius XII uroczyście poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi 8 grudnia 1942 r. i 7 lipca 1952 r., z wyraźną wzmianką o "drogich narodach Rosji". W dniu 21 listopada 1964 r., przed Ojcami Soboru, Św. Paweł VI ogłosił "Maryję, Matkę Kościoła" i odnowił poświęcenie Piusa XII bez wymieniania Rosji. Św. Jan Paweł II został rzucony w samo serce orędzia fatimskiego przez zamach na jego życie dokonany 13 maja 1981 r., w rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie. Było to, jak powiedział, wezwanie, wręcz "przypomnienie orędzia przekazanego w Fatimie". 13 maja 1982 r. w Fatimie odnowił podwójną konsekrację Piusa XII, ale bez wymieniania Rosji. 25 marca 1984 r. w Rzymie dokonał nowej konsekracji, prosząc wszystkich biskupów świata o odnowienie wraz z nim podwójnej konsekracji Piusa XII, ale bez wymieniania Rosji. Papież Franciszek poświęcił Rosję i Ukrainę 25 marca 2022 r.

 Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca: Matka Boża 13 lipca 1917 r. powiedziała: "Przyjdę prosić o Komunię wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca". 10 grudnia 1925 r. w Pontevedra, w pokoju siostry Łucji, miało miejsce pierwsze objawienie naszego Pana i Najświętszej Maryi Panny, która ukazała jej swoje Niepokalane Serce otoczone cierniami i poprosiła ją o zadośćuczynienie poprzez nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Siostra Łucja zwierzyła się ojcu Aparicio (list z 19 marca 1939 r.): "Pokój lub wojna na świecie zależą od praktykowania tego nabożeństwa, zjednoczonego z poświęceniem się Niepokalanemu Sercu Maryi. Dlatego tak bardzo zależało mi na jego rozpowszechnianiu, a przede wszystkim dlatego, że taka jest wola naszego dobrego Boga i naszej drogiej Matki w Niebie". Niestety, to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca nie jest jeszcze rozpowszechnione na całym świecie!

IV) PODEJMIJMY WSPÓŁPRACĘ W MISJI MARYI KROLOWEJ SWIATA

            Prorocze przesłanie z Fatimy powinno pomóc nam zrozumieć, jak powiedział Kardynał Joseph Ratzinger, komentując trzecią część tajemnicy fatimskiej, że historia ludzkości nie jest napisana raz na zawsze i że ludzie są aktorami swojej własnej historii. Ostrzeżenia Matki Bożej w Fatimie były warunkowe. Nie było konieczne, aby doszło do II wojny światowej, ani aby Rosja szerzyła swoje błędy na całym świecie. Modlitwą różańcową, małymi ofiarami, możemy zmienić bieg wydarzeń na świecie. Fatima nie jest przepowiednią zagłady, ale wielkim przesłaniem nadziei dla przyszłości naszego świata. Szatan istnieje, a Piekło jest rzeczywistością, której nie możemy zaprzeczyć, ale Moc Chrystusowego Odkupienia i moc dana przez Boga Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Pokoju, są obietnicami Triumfu Niepokalanego Serca Maryi, przygotowującego panowanie Serca Jezusa i czas pokoju dany światu, który św. Jan Paweł II nazwał "cywilizacją miłości". Niech przykład dzieci fatimskich prowadzi nas do bycia gorliwymi, małymi i pokornymi współpracownikami, Najświętszej Maryi Panny. Idąc w ślady naszego Ojca założyciela i Matki Marii Augusty, którzy bardzo poważnie potraktowali prorocze orędzie fatimskie, przeżyjmy ten miesiąc maryjny naśladując małe dzieci z Fatimy, aby przyspieszyć triumf Niepokalanego Serca Maryi (Papież Benedykt XVI, 13 maja 2010 r. w Fatimie). Powstańmy! Ruszajmy naprzód!

6) Czwarta rubryka : Kształcenie ustawiczne:

Artykuły 1697 i 1698 KKK, z ważnymi odniesieniami, które pomogą nam zrozumieć katechezę o "nowym życiu w Chrystusie przez Ducha Świętego".

7) Piata rubryka: akcja:

w tym czasie wielkiego zamieszania w Kościele i wstrząsów w świecie, bądźmy odważnymi świadkami Jezusa Zmartwychwstałego, Drogi, Prawdy i Życia. Pokażmy, że orędzie fatimskie jest prawdziwie "zakorzenione" w Piśmie Świętym i że jest aktualne także i dzisiaj. Poprzez pokorną modlitwę różańcową, poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi i nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca możemy pracować na rzecz zbawienia świata, pokoju i budowania cywilizacji miłości. Bóg nigdy nie przestaje kochać tego świata. Posłał swojego Syna i Najświętszą Maryję Pannę, aby go zbawić. Kochajmy więc ten świat tak, jak kocha go Bóg, bądźmy gorliwymi świadkami i misjonarzami Jezusa i Maryi, aby Miłość Boża zatriumfowała.

8) Ogłoszenia:

Dziękujemy za wiele działań apostolskich skierowanych do dzieci, nastolatków, młodzieży i dorosłych podczas świąt wielkanocnych. Prosimy o intensywną modlitwę w intencji młodych którzy zgromadzą się w Saint-Pierre-de-Colombier i w innych sanktuariach na całym świecie w najbliższą uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Młodzi ludzie są nie tylko przyszłością Kościoła, są młodym sercem Kościoła i świata. Potrzebujemy ich entuzjazmu. Niech rozwijają swoje inicjatywy na rzecz lepszego świata, otwartego na Boga, Jezusa Zmartwychwstałego, Ducha Świętego i Niepokalane Serce Maryi.

            Z niecierpliwością czekamy, aby powitać wielu z was na ślubach wieczystych brata Eugeniusza w sobotę 15 czerwca o godz. 15:00 . Siostry Charlotta i Gianna złożą śluby wieczyste w sobotę 31 sierpnia.

W jedności z Matką Heleną i naszymi braćmi i siostrami zapewniam was o naszych modlitwach i serdeczności oraz powierzam waszym modlitwom wszystkie nasze intencje. Niech trudności i przeciwności nas nie zniechęcają, ale niech staną się okazją do pokazania, że pragniemy jedynie zbawienia dusz, pokoju między ludźmi, jedności Kościoła w prawdzie i miłości oraz cywilizacji Miłości. Ufność, pokój i miłość!

Ojciec Bernard

Co chcesz zrobić?